شرکت ماشین سازی محمودی

سود تولید دستمال کاغذی

سوددهی تولید دستمال کاغذی از آن جایی که مصرف دستمال کاغذی بالا است، سود تولید آن نیز بسیار مطلوب است. براساس محاسبات انجام شده؛ نرخ سوددهی

ادامه مطلب »